Wat is gietasfalt?

Algemene definitie - Algemene eigenschappen - Algemene karakteristieken

Algemene definitie.
Gietasfalt is een mengsel van
 • steenslag,
 • zand,
 • vulstof,
 • bitumen.
 • De mengverhouding van deze componenten is verschillend dan die van het gewone asfaltbeton, hetwelk in de wegenbouw wordt toegepast.

  Door zijn specifieke samenstelling is gietasfalt bij zijn normale verwerkingstemperatuur (meestal tussen 200 en 230°C) halfvloeibaar.

  Ook is het, door het gebrek aan holle ruimten in de opbouw van het mengsel, als waterdicht te beschouwen.

  De verwerking gebeurt zowel machinaal als met de hand, naargelang het type toepassing (grootte, toegankelijkheid, belastbaarheid van het draagvlak, …).

  Het is uiteraard van groot belang dat, voor elke toepassing, de geschikte gietasfalt-samenstelling wordt weerhouden. Immers is elk geval apart te beschouwen, wil de vloer voldoen aan de verwachtingen en eisen van de bouwheer.

  Ongetwijfeld is het een hele geruststelling te weten dat gietasfalt zeer soepel kan worden aangepast aan de meeste uitvoerings- en gebruiksomstandigheden.

  Algemene eigenschappen.
  Mede door zijn specifieke samenstelling bezit gietasfalt een aantal eigenschappen die het onderscheiden van alle andere traditioneel gekende materialen :

 • Dichtheid
 • Door het quasi volledig ontbreken van holle ruimten, is gietasfalt te aanzien als vloeistof- en dampdicht. Hij neemt geen water op en kan bijgevolg niet opblazen en krimpen. Vooral voor natte ruimten (brouwerijen, melkerijen, was- en doucheruimten, …) is gietasfalt bijgevolg bijzonder geschikt.

 • Poriënvrij
 • Door zijn dicht structuur aan de oppervlakte, is gietasfalt ook poriënvrij. Hierdoor kunnen bvb. ongedierte, microben, bacteriën, … zich niet vastzetten in het vloeroppervlak. Dit is een belangrijke eigenschap voor ruimten waar met levensmiddelen wordt gewerkt (bvb. landbouwbedrijven …).

 • Reukloos
 • Gietasfalt is reuk- en smaakloos, chemisch inert en milieuvriendelijk. Hierdoor is het een ideale toepassing als vloerverharding voor het opslaan van levensmiddelen, graan, groenten, fruit, … Ook als afdichting van drinkwaterbekkens is gietasfalt uitermate geschikt.

 • Vorstbestendig
 • Gietasfalt is vorstbestendig en niet onderhevig aan wisselend vorst/dooi-effect en beschermt de onderliggende constructie tegen de inwerking van dooizouten. Bijgevolg is het uitermate geschikt als vloerverharding van parkeerdaken, ondergrondse garages, binnenkoeren, …

 • Zuurbestendig
 • Gietasfalt is, mits gebruik van aangepaste mineralen, bestand tegen de inwerking van de meeste zuren en basen in de normale concentraties. Voor meer gedetailleerde inlichtingen verwijzen wij naar de tabel … Gietasfaltvloeren komen dus in aanmerking voor de chemische industrie (laboratoria, galvaniseerbedrijven, ververijen, …) alsook in de foto- en filmindustrie.

 • Oliebestendig
 • Bij geringe belastingen is gietasfalt, door zijn dichte structuur (aan de oppervlakte en in de massa) bestand tegen de inwerking van oliën en vetten. Bij intensiever en langdurige belastingen is echter een oppervlaktebehandeling (coating) noodzakelijk.

 • Slijtvast
 • Zelfs tegen het zware verkeer van heftrucks e.d. is gietasfalt zondermeer bestand. Het veroorzaakt hierdoor ook geen stof door het gebruik. Als vloerverharding in de kleding- en textielindustrie, drukkerijen, machinestel-plaatsen, … is gietasfalt ook hier aan te bevelen.

 • Slagvast
 • Door zijn visco-elastische kenmerken kan gietasfalt spanningen, veroorzaakt door temperatuurschommelingen of langzame beperkte bewegingen in de ondergrond, geleidelijk afbouwen. Een gietasfaltvloer is bestand tegen mechanische impact. Dit is vooral een voordeel in bedrijven waar zware voorwerpen op de vloer worden gestockeerd (metaal, hout, …).

 • Acoustisch isolerend
 • Trillingen worden in een gietasfaltvloer over een relatief korte afstand geabsorbeerd. Door de grote innerlijke demping van geluid, ontstaat geen lawaai bij het gebruik van de vloer. Gietasfalt schept daardoor betere werkomstandigheden in werkplaatsen en ateliers.

 • Snelle indienstname
 • Onmiddellijk na afkoeling kan een gietasfaltvloer (d.w.z. na enkele uren) in gebruik genomen worden of kan de vloerbekleding worden aangebracht. Vooral bij renovatie van winkelruimten, depots, burelen, … is deze eigenschap zeer belangrijk vermits hierdoor de immobilisatie van de te renoveren ruimte tot een absoluut minimum wordt beperkt.

 • Soepele plaatsing
 • Door de manuele plaatsing en het overbodig zijn van verdichting, kan gietasfalt gemakkelijk, en met behoud van de initiële kwaliteit, ook in de kleinste vlakken perfect worden aangebracht. Mits de samenstelling van het gietasfaltmengsel aan te passen, kan gietasfalt ook op hellingen worden aangebracht (bvb. opritten parkeerdaken).

 • Stroefheid
 • Door instrooiing met een geschikt mineraal, kan een gietasfaltvloer ook extreem anti-slip worden gemaakt. Op plaatsen waar overvloedig met water wordt gewerkt (vismijnen, slachthuizen, car-wash, …) is de stroefheid, vanuit het standpunt van de veiligheid, een absolute vereiste.

 • Elektrische weerstand
 • Gietasfalt bezit een hoge electrische weerstand en verkleint aldus het risico van vonkvorming.
  Dit is in een aantal gevallen een noodzaak (bvb. springstof- en munitiedepots).

 • Onderhoudsarm
 • Aangezien detergenten gietasfalt niet aantasten, en gelet op de waterdichtheid van gietasfalt, kan een gietasfaltvloer met de traditionele middelen worden gereinigd (keren, hogedrukreiniging, industriële keermachines, …).

  Algemene karakteristieken.
  Mede door zijn specifieke samenstelling bezit gietasfalt een aantal eigenschappen die het onderscheiden van alle andere traditioneel gekende materialen :

 • Densiteit
 • Door de aanwezigheid van een belangrijk aandeel mineralen, bedraagt de densiteit van gietasfalt ca. 2,4 T/m3 (afhankelijk van het gebruikte steenslag).

 • Dichtheid
 • Door het quasi volledig ontbreken van holle ruimten in het mengsel, is gietasfalt in alle opzichten vloeistof- en dampdicht.

 • Stabiliteit
 • Doordat het mineraalskelet volledig met bitumen is omgeven, worden de eigenschappen van een gietasfaltvloer vooral bepaald door het bitumen. De thermoplastische eigenschappen van bitumen laten niet toe om een vaste waarde te vermelden voor bvb. druksterkte en stijfheid.
  Daarom wordt de stabiliteit van een gietasfaltvloer aangeduid door een indringings-waarde. Met de zgn. stempelproef wordt de indringingsdiepte gemeten na belasting met een genormaliseerde plunjer bij een bepaalde temperatuur.

 • Uitzettingscoëfficent
 • Ook in dit geval bepalen de karakteristieken van het bitumen in belangrijke mate de uitzettingscoëfficiënt van het gietasfalt. Door het thermoplastisch karakter, gedraagt bitumen zich bij lage temperaturen quasi als een vaste stof.
  Bij temperaturen minder dan 10°C bedraagt de uitzettingscoëfficiënt ca. 60 x 10^6.
  Bij temperaturen meer dan 60°C gedraagt bitumen zich meer als een vloeistof en is de uitzetting niet meetbaar.

 • Thermische isolatie
 • De warmtegeleidingscoëfficiënt voor gietasfalt bedraagt 0,7 W/mk., hetgeen gunstiger is dan deze van steenachtige materialen of cementbeton (= 1,5 à 2 W/mk). Uiteraard is deze waarde ongunstiger dan deze van de traditionele isolatiematerialen (meestal 0,03 à 0,5 W/mk)..

 • Acoustische isolatie
 • De interne geluiddemping van een constructie vergroot door het gebruik van gietasfalt. Contactgeluidisolatie wordt hierdoor gunstig beïnvloed. Een vermindering van de geluidtransmissie t.h.v. 5dB kan worden gemeten bij het aanbrengen van een gietasfaltlaag (dikte : 20 mm) op een betonvloer (dikte : 100 mm).

 • Stroefheid
 • De normaal afgewerkte gietasfaltvloer is voldoende stroef voor een normaal gebruik. Gemeten met de Leroux-stroefheidsmeter, heeft een gietasfaltvloer ingeschuurd met zilverzand, een stroefheidswaarde van 70 à 75, hetgeen te vergelijken is met de stroefheid van een normale betonklinker. Desgevallend kan de stroefheid nog worden verhoogd (wegens veiligheidsredenen bvb.) door instrooiing met steenslag of speciale toeslagstoffen (gecalcineerd bauxiet bvb.).

 • Slijtvastheid
 • Door de structuur zelf van het gietasfalt is de slijtvastheid relatief groot. De slijtweerstand, gemeten met de Amsler-schijf, bedraagt 2 à 2,3 mm. (ter vergelijking : slijtweerstand betontegels = 2,5 mm).

 • Weerstand tegen veroudering
 • Door de buitengewone duurzaamheid, bezit gietasfalt in het algemeen een zeer lange levensduur. De gunstige combinatie van bitumen en mineraalskelet ligt hiervan zeker aan de basis.

 • Weerstand tegen chemische stoffen
 • Zuren en een groot aantal andere chemische stoffen tasten gietasfalt niet aan voor zover gebruik wordt gemaakt van zuurbestendige mineralen (porfier, kwartsmeel, …). Gietasfalt is niet bestand tegen oliën en vetten, evenmin als tegen sommige oplosmiddelen.

  Copyright : OBAC-BGO 2017