Gietasfalt tussen tramrails

Inleiding Problemen met klassieke verhardingen Gietasfalt (slijtlaag) Voordelen Besluit

1. Inleiding.

Grote Belgische steden hebben altijd een netwerk van tramwegen gehad (Brussel, Antwerpen, Gent) op grondniveau met gelijkvloerse kruisingen.
Deze trams maken meestal gebruik van dezelfde wegbedding als de andere weggebruikers waardoor we steeds een gemengd verkeer hebben (auto’s, bussen, vrachtwagens, fietsers). Deze gemengde wegen zijn verhard met klassieke materialen: asfalt, cementbeton, kasseien, klinkers,…
Deze verhardingen veroorzaken om verschillende redenen problemen waardoor het normale verkeer opgehouden wordt.

In 1980 werd een testvak tussen rails aangelegd met gietasfalt en hieruit bleek dat, zelfs onder extreme verkeersomstandigheden, deze techniek volledige voldoening gaf.

Naar top
2. Problemen met klassieke verhardingen

Meestal wordt asfalt gebruikt tussen rails.
Asfalt moet met minimum temperaturen worden geproduceerd, aangebracht en verdicht. Omdat we hier spreken over kleine oppervlakken (en smal) kunnen er geen grote machines worden ingezet. Meestal wordt het asfalt met de hand aangebracht. Hierdoor koelt het asfalt snel af zodat de verdichting moeilijk wordt. Wij mogen ook niet vergeten dat het tramverkeer normaal moet kunnen blijven doorgaan. Een slechte verdichting kan vervorming, scheuren, waterindringing, … veroorzaken en dus een korte levensduur.

Betonklinkers en kasseien vertonen veel voegen waardoor water kan indringen tot in de fundering. Dit water zit geklemd tussen de sporen en zal de cohesie tussen de funderingsmaterialen verstoren. De klinkers en kasseien zullen op het water drijven en daardoor permanente vervorming veroorzaken.

Cementbeton wordt weinig gebruikt om evidente redenen:
    - dikte
    - verhardingstijd
    - scheuren

Naar top
3. Gietasfalt (slijtlaag)

Heel wat voorbeelden geven aan dat gietasfalt veel voordelen biedt ten opzichte van hogervermelde materialen.
Gietasfalt kan worden gedefinieerd als een bitumineus mengsel zonder holle ruimten, waardoor verdichting van het mengsel overbodig wordt. Het is in veel Europese landen (zeker in Duitsland) gekend als verharding.
Een tweelaagse structuur heeft bewezen dat zij alle garanties kan bieden om te weerstaan aan de verkeersbelasting.
Vertrekkend van een uitvlaklaag om de oneffenheden van de fundering weg te werken, wordt elke laag aangebracht met een dikte van 25 mm. De totale dikte van 50 mm is ruim voldoende om zwaar en intensief verkeer op te vangen.
De toplaag bestaat uit een standaard mengsel voor wegverhardingen en wordt afgestrooid met voorafomhuld steenslag 2/4 om de nodige stroefheid te bekomen.
Meer en meer wordt gekozen voor een grijze toplaag welke gekleurd wordt in de massa.
Hiervoor wordt een synthetisch pigmenteerbaar bitumen gebruikt en worden de nodige pigmenten toegevoegd.
Een speciale techniek (printen met een metalen kader) kan het oppervlak het uitzicht geven van o.a. betonklinkers. Hierdoor kunnen esthetische effecten worden bekomen.
Andere, meer originele patronen, kunnen speciale effecten creëren.
Gekleurde gietasfaltverhardingen, gecombineerd met natuurlijke materialen, maken ook exellente en aangename effecten mogelijk.

Naar top
4. Voordelen.

Het succes van deze verharding is toe te schrijven aan enkele onbetwiste voordelen van gietasfalt:

 • Waterdicht en vorstbestendig: water kan niet in de structuur indringen
 • Geen verdichting vereist: kan overal, ook op moeilijk bereikbare plaatsen,
         met de hand kwalitatief worden verwerkt
 • Levensduur : enkele keren langer dan de normale materialen
 • Onderhoud : monolytisch oppervlak zonder voegen vraagt weinig tot geen onderhoud
 • Milieuvriendelijk : natuurlijk materiaal
 • Recycleerbaar : tot 100 % herbruikbaar
 • Aantrekkelijk uitzicht : gekleurd oppervlak dat UV bestendig is.
         Verschillende oppervlaktepatronen mogelijk.
 • Stroefheid : verschillende opties mogelijk afhankelijk van verkeerssituatie
 • 5. Besluit

  De toepassing van gietasfalt in 2 lagen met een totale dikte van 50 mm is iets duurder dan met klassieke materialen, maar een langere levensduur rechtvaardigt volledig deze meerkost. Gietasfalt heeft meermaals bewezen een oplossing te zijn voor kleine oppervlakken, maar zeker ook voor moeilijke zones zoals uitlopers in een punt (bv. wissels).
  Bovenop zijn technische superioriteit biedt gietasfalt ook enorm veel mogelijkheden in verband met kleuren en oppervlakbehandeling waardoor aan elke stadsplanning kan worden beantwoord.
  De onmiddellijke in gebruikname na aanleg is ook een praktisch argument in de keuze van de gebruikte materialen.

  Naar top
  Copyright : OBAC-BGO 2017