Gietasfalt voor watergreppels

Inleiding Opbouw Eigenschappen Besluiten

Inleiding.

Teneinde te beletten dat het regenwater stagneert op de rijweg (en gevaarlijke plasvorming veroorzaakt), dient er een watergreppel te worden voorzien.

Deze dient om het water tijdelijk op te vangen en af te voeren naar de riolering.

De keuze van het te gebruiken materiaal wordt bepaald door de opbouw van het wegdek.

Gietasfalt is daarbij één van de mogelijke oplossingen en wordt dan ook grootschalig toegepast, niet alleen in ons land, maar ook in andere Europese landen.

Opbouw

Bij bitumineuze verhardingen wordt de onderlaag in asfaltbeton doorgetrokken tot tegen de boordsteen.

Daarna wordt de slijtlaag aangebracht tot ca. 30 cm van de boordsteen, teneinde een uitsparing te realiseren voor de greppel. De asfalttoplaag wordt best afgezaagd op constante breedte teneinde een regelmatig uitzicht te bekomen. Hierin wordt dan gietasfalt aangebracht tot ca. 1 cm onder de slijtlaag.

Bij een toplaag van 4 cm dikte wordt dus meestal een greppel in gietasfalt gerealiseerd van 2 à 3 cm dikte.

Gelet op de geringe dikte van de respectievelijke lagen, dient bijzondere aandacht besteed aan de hellingen, die in de onderlagen dienen te worden voorzien.

Er wordt algemeen aanvaard dat bij langshelling minder dan 0,5 %, de waterafvoer niet kan worden gegarandeerd, zodat desgevallend plaatselijke plassen in de greppel kunnen ontstaan.

Deze plasvorming is niet schadelijk voor gietasfalt.

Naar top
Eigenschappen

Gietasfalt is het ideale materiaal voor watergreppels om een aantal redenen

    - waterdicht : er dringt geen water in de onderliggende structuur
    - geen verdichting nodig
    - naadloos
    - handmatig geplaatst
    - hoog plaatsingsrendement
    - snelle indienstname : na afkoeling
    - mogelijk tot 6 % langshelling (in de ondergrond

Naar top
Besluiten

Het gebruik van gietasfalt voor de realisatie van watergreppels is algemeen verspreid, niet alleen in ons land maar ook daarbuiten.

Deze toepassing kan terugblikken op een periode van tientallen jaren op grond van de vele technische en economische voordelen.

Naar top
Copyright : OBAC-BGO 2017