Gietasfalt voor vloeren

Inleiding - Eigenschappen & karakteristieken - Voordelen bouwheer - Voordelen gebruiker

Inleiding.

Een vloerverharding in het algemeen heeft als functie de ondergrond bruikbaar te maken voor verkeer en stapelen van goederen, het verblijf en oponthoud van personen, het beoefenen van allerlei sporten, … De vloer dient bestand te zijn tegen de belasting die men erop voorziet. Ook moet de vloer beantwoorden aan een aantal eigenschappen die men er principieel van verwacht, zoals : gebruiksvriendelijk, warmte- en acoestisch isolerend, milieuvriendelijk, onderhoudsarm, …

Sommige toepassingen stellen nog strengere eisen : weersbestendig, onaantastbaar door dooizouten, zuurbestendig, … Aan al deze eisen voldoet gietasfalt !

Eigenschappen & karakteristieken.

Naast de algemene eigenschappen en karakteristieken van gietasfalt zijn de volgende specifieke eigenschappen van gietasfalt voor vloeren van belang:

 • Waterdichtheid
 • Het gehalte mastiek (bitumen + vulstof) is groter dan de holle ruimten die in het steenslag gelaten worden. Hierdoor worden die ruimten volledig opgevuld en wordt het asfaltmengsel waterdicht. Hij neemt geen water op en kan bijgevolg niet zwellen en krimpen.

  Vooral voor natte ruimten (brouwerijen, melkerijen, was- en doucheruimten, …) is gietasfalt bijgevolg bijzonder geschikt.

  Let wel, gietasfalt is waterdicht over de volledige oppervlakte maar, indien er waterinsijpelingen verwacht worden o.a. via de muren, moeten speciale voorzieningen getroffen worden.

 • Slijtvastheid
 • In het gietasfalt zit een hard gesteente waardoor de weerstand tegen slijtage hoog is. Zelfs tegen het zware verkeer van heftrucks e.d. is gietasfalt zondermeer bestand. Het veroorzaakt hierdoor ook geen stof door het gebruik. Als vloerverharding in de kleding- en textielindustrie, drukkerijen, machinestel-plaatsen, … is gietasfalt ook hier aan te bevelen.

 • Electrische weerstand
 • Gietasfalt bezit een hoge electrische weerstand en verkleint aldus het risico van vonkvorming. Dit is in een aantal gevallen een noodzaak (bvb. springstof- en munitiedepots).

 • Weerstand tegen chemische invloeden
 • Zuurbestendig:
  Gietasfalt is, mits gebruik van aangepaste mineralen, bestand tegen de inwerking van de meeste zuren en basen in de normale concentraties. Gietasfaltvloeren komen dus in aanmerking voor de chemische industrie (laboratoria, galvaniseerbedrijven, ververijen, …) alsook in de foto- en filmindustrie.

  Oliebestendig:
  Bij geringe belastingen is gietasfalt, door zijn dichte structuur (aan de oppervlakte en in de massa) bestand tegen de inwerking van oliën en vetten. Bij intensiever en langdurige belastingen is echter een oppervlaktebehandeling (coating) noodzakelijk.

 • Soepelheid
 • Door zijn visco-elastische kenmerken kan gietasfalt spanningen, veroorzaakt door temperatuurschommeling of langzame beperkte bewegingen in de ondergrond, geleidelijk afbouwen. Een gietasfaltvloer is bestand tegen mechanische impact. Dit is vooral een voordeel in bedrijven waar zware voorwerpen op de vloer worden gestockeerd (metaal, hout, …).

 • Vorstbestendig
 • Gietasfalt is vorstbestendig en niet onderhevig aan wisselend vorst/dooi-effect en beschermt de onderliggende constructie tegen de inwerking van dooizouten.

  Voordelen bouwheer.
 • Snelle indienstname
 • Onmiddellijk na afkoeling kan een gietasfaltvloer (d.w.z. na enkele uren) in gebruik genomen worden of kan de vloerbekleding worden aangebracht. Vooral bij renovatie van winkelruimten, depots, burelen, … is deze eigenschap zeer belangrijk vermits hierdoor de immobilisatie van de te renoveren ruimte tot een absoluut minimum wordt beperkt.

 • Soepele plaatsing
 • Bij manuele plaatsing en door het overbodig zijn van verdichting, kan gietasfalt gemakkelijk, en met behoud van de initiële hoge kwaliteit, ook in de kleinste vlakken perfect worden aangebracht. Deze vlakken mogen ook onregelmatig van vorm zijn, het gieten laat toe dat het gietasfalt in alle hoeken en kanten terecht kan.

 • Stroefheid
 • Door instrooiing met een geschikt mineraal, kan een gietasfaltvloer ook extreem anti-slip worden gemaakt. Op plaatsen waar overvloedig met water wordt gewerkt (vismijnen, slachthuizen, car-wash, …) is de stroefheid, vanuit het standpunt van de veiligheid, een absolute vereiste.

 • Onderhoudsarm
 • Aangezien detergenten gietasfalt niet aantasten, en gelet op de waterdichtheid van gietasfalt, kan een gietasfaltvloer met de traditionele middelen worden gereinigd (borstelen, hogedrukreiniging, industriële keermachines, …). Daarenboven laat gietasfalt zich zeer makkelijk herstellen. Het gietasfalt wordt rechthoekig uitgezaagd. Daarna wordt de fundering goed verzorgd en het gietasfalt wordt terug, tot op dezelfde hoogte als de omliggende verharding, in de opening gegoten waarbij de naden opnieuw waterdicht worden gemaakt. Het enige zichtbare is een kleurverschil dat na enige tijd verdwijnt.

  Voordelen gebruiker.

  Oppervlakten in gietasfalt geven voor de gebruikers (werknemers, klanten,…) voordelen die de kwaliteit van het dagelijkse leven verhogen.

 • Poriënvrij
 • Door zijn dichte structuur aan de oppervlakte, is gietasfalt ook poriënvrij. Hierdoor kunnen bvb. ongedierte, microben, bacteriën, … zich niet vastzetten in het vloeroppervlak. Dit is een belangrijke eigenschap voor ruimten waar met levensmiddelen wordt gewerkt (bvb. landbouwbedrijven …).

 • Reukloos
 • Gietasfalt is reuk- en smaakloos, chemisch inert en milieuvriendelijk. Hierdoor is het een ideale toepassing als vloerverharding voor het opslaan van levensmiddelen, graan, groenten, fruit, … Ook als afdichting van drinkwaterbekkens is gietasfalt uitermate geschikt.

 • Acoustisch isolerend
 • Trillingen worden in een gietasfaltvloer over een relatief korte afstand geabsorbeerd. Door de grote innerlijke demping van geluid, ontstaat geen lawaai bij het gebruik van de vloer. Dit wordt nog beter in de hand gewerkt doordat het gietasfalt meestal onafhankelijk van de ondergrond wordt aangebracht. Gietasfalt schept daardoor betere werkomstandigheden in werkplaatsen en ateliers.

 • Volledig oplosbaar in water
 • Gietasfalt is volledig onoplosbaar in water. Dat wil dus zeggen dat water dat in contact komt met asfalt, zuiver blijft. Gietasfalt bevat ook geen schadelijke stoffen die bij omgevingstemperatuur de gezondheid van de mensen in gevaar zou brengen..

 • Geen stof
 • De bestanddelen van het minerale mengsel worden vastgehouden door bitumen waardoor er dus geen stof kan ontstaan.

 • Effen oppervlak
 • Het oppervlak is effen zodat zeer comfortabel kan gereden worden met heftrucks of andere voertuigen. Het gietasfalt wordt wel afgezand om gladheid te vermijden zodat de gebruiker, zelfs bij regenweer, een stevige houvast heeft.

 • Thermisch comfort
 • Het is algemeen gekend dat asfaltverhardingen een soort van “warmte”gevoel geven. Zelfs dieren beseffen dat want wanneer een dier de keuze heeft tussen een vloer in asfalt en een betonvloer, zal het steeds op het asfalt gaan liggen. Gietasfalt is een warmte isolator en wordt als dusdanig dikwijls gebruikt als binnen chape van woningen, zeker wanneer er vloerverwarming geplaatst wordt.

 • Kleurenpalet
 • Gietasfaltverhardingen kunnen in verschillende kleuren uitgevoerd worden.

  Copyright : OBAC-BGO 2017