Toepassingen
Wegverharding
1. Inleiding
De verwerking kan gebeuren met zeer moderne machines op grote breedte en steeds zonder verdichting. Er kan dus snel gewerkt worden waarbij ook een kwaliteitsvolle uitvoering gegarandeerd wordt. Ook een manuele uitvoering is goed mogelijk waarbij wij kunnen denken aan mogelijke vormen die met geen enkel andere verharding kunnen worden uitgevoerd. Hierbij blijft het uitzicht hetzelfde als bij machinale uitvoering.

Gietasfalt is dus een materiaal dat enorm geschikt is voor gemeentelijke en stedelijke infrastructuurwerken, maar ook voor gewestwegen, waarbij de eventuele meerkosten bij aanleg ruimschoots gecompenseerd worden door zijn duurzaamheid.

Gietasfalt kan, door zijn eigenschappen, door zijn mogelijkheden tot inkleuren en door zijn mogelijkheid tot combinaties met andere natuurlijke materialen, hier zeker een meerwaarde bieden

2. Opbouw.
De opbouw hangt uiteraard af van het verkeer. Voor de funderingen en de onderlagen verwijzen we graag naar het typebestek SB250 en TB2011. De toplaag wordt in de verschillende gevallen een gietasfaltlaag van 30 à 40 mm.


3. Onderhoud
Wegens zijn grote duurzaamheid vraagt deze verharding geen speciaal onderhoud.


4. Voordelen
Het gietasfalt bevat geen tot weinig poriën zodat noch water, noch zonlicht in de verharding kan indringen. Hierdoor zal het bitumen niet verouderen en verhoogt de duurzaamheid. In het gietasfalt zit een hard gesteente waardoor de weerstand tegen slijtage hoog is. Voor gemeentelijke en stedelijke toepassingen is de belasting vrij klein. We mogen dan ook stellen dat gietasfalt in deze toepassingen bijna onverslijtbaar is.

Gietasfalt wordt eenvoudig verwerkt (geen verdichting). Daardoor kan men aanpassingen doen aan de voorzieningen welke bij andere materialen niet mogelijk zijn.
Inderdaad, het eenvoudige uitgieten, zonder verdichting, van materialen welke kunnen gebracht worden tot aan het werk in een soepel ritme, laat toe :
- rekening te houden met de bereikbaarheid door te werken in verschillende zones ;
- de omwonenden zo weinig mogelijk te hinderen (stof, geluid,…) ;
- de tijd waarop de zone niet kan gebruikt worden tot een minimum te beperken (afkoelingstijd).

Daarenboven laat gietasfalt zich zeer makkelijk herstellen zonder enig niveauverschil. Denk maar aan herstellingen van sleuven voor nutsleidingen. Het enige zichtbare is een kleurverschil dat echter na enige tijd verdwijnt.

Wanneer gietasfalt wordt opgebroken kan het terug gesmolten worden om terug gebruikt te worden in de bereiding van nieuw gietasfalt en is dus 100% recycleerbaar.

Hieruit blijkt nog maar eens dat gietasfalt een zeer milieuvriendelijk materiaal is.

Gietasfaltverhardingen kunnen in verschillende kleuren uitgevoerd worden.
5. Besluit.
De keuze van een verharding wordt zeer dikwijls bepaald door een aantal factoren waaronder:
- mogelijkheden van uitvoering;
- duurzamheid;
- esthetica;
- onderhoud;
- prijs.

Gietasfalt voldoet ruimschoots aan de criteria die hiervoor worden opgesteld.© 2020 OBAC-BGO
OBAC-BGO
Tony Dejonghe
Tanghoflaan 13
2550 Kontich
Tel. +32 475242914
obac-bgo@telenet.be
Close
Heb je een specifieke vraag? Stel ze hier.
E-mail
Naam
Uw vraag
Ik accepteer de privacy voorwaarden.