Toepassingen
Vloeren
1. Inleiding
Een vloerverharding van een bedrijf heeft als functie de ondergrond bruikbaar te maken voor verkeer en stapelen van goederen, het verblijf en oponthoud van personen, het beoefenen van allerlei sporten,… De vloer dient bestand te zijn tegen de belastingen die men er op voorziet alsook moet hij beantwoorden aan een aantal eigenschappen die men er principieel van verwacht, zoals : gebruiksvriendelijk, warmte – en akoestisch isolerend, milieuvriendelijk en onderhoudsarm.

Een vloerverharding in gietasfalt is een mogelijk concurrent voor polierbetonvloeren in industriegebouwen omwille van de vele afwerkings – ( afzanden, instrooien verfschilfers, inslijpen en polieren en/of printen van patronen ) en inkleuringsmogelijkheden, de geringere bouwdikte en het zeer moderne en strakke uitzicht door zijn voegloze uitvoering.

Het plaatsen van een gietasfaltbevloering brengt geen bijkomende vochtigheid in het gebouw, meer nog de afkoeling van de gietasfaltvloer bevordert het drogen van de bouwdelen; doordat een gietasfaltverharding geen droogtijd nodig heeft zoals een betonvloer wint men in de bouwfase makkelijk 4 tot 6 weken.

Een gietasfaltbevloering kan ook dienst doen als ondergrond voor een vloerafwerking in parket of tapijt; tevens is het inbouwen van een vloerverwarming in een gietasfalt bevloering mogelijk, doordat zo'n gietasfaltbevloering in een zeer geringe bouwhoogte wordt aangebracht is dergelijk ingebouwd vloerverwarmingssysteem merkelijk economischer in gebruik dan in vergelijking bij een betonnen bevloering.

Een gietasfaltverharding heeft een zeer modern en strak uitzicht door zijn voegloze karakter, zijn geluidsdempende eigenschappen (tot 14dB contactgeluidsreductie) betekenen een meerwaarde in openbare gebouwen ( musea, scholen, bibliotheken,… ) en zijn geringe thermische geleidingswaarde (λ= 0,700W/mK) zorgt ervoor dat een gietasfaltbevloering een aangename begaanbaarheid vertoont.

Sommige toepassingen stellen nog strengere eisen : weerbestendig, onaantastbaar door dooizouten, zuurbestendig, brandwerend,... aan al deze eisen voldoet gietasfalt! Een bedrijfsvloer uit gietasfalt heeft een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding en een lange levensduur, door de samenstelling van het gietasfalt en de afwerking van de bedrijfsvloer af te stemmen op de specifieke eisen van de klant kunnen we steeds de perfecte oplossing voor elk type project aanbieden.

2. Onderhoud
Snelle indienstname : renovatie winkelruimtes, magazijnen, burelen, shops, …
Door zijn samenstelling kan gietasfalt uitgegoten worden bij een temperatuur van 200 tot 230°C, na effenen en afkoelen kan het oppervlak onmiddellijk in gebruik genomen worden, het hoeft niet te worden verdicht zoals dat wel moet gebeuren bij een traditioneel asfaltbeton en het behoeft geen uithardingsperiode zoals bij een betonnen bevloering.

Waterdichtheid : brouwerijen, melkerijen, zwembaden, was- en doucheruimtes, …
Het gehalte mastiek (bitumen + vulstof) is groter dan de holle ruimten van het verdichte steenslag, hierdoor worden die ruimten volledig opgevuld en wordt het asfaltmengsel waterdicht. Let wel op, gietasfalt is waterdicht over de volledige oppervlakte maar, indien er waterinsijpelingen verwacht worden o.a. via de muren moeten speciale voorzieningen getroffen worden.

Vorstbestendigheid : koelcellen, buitentoepassingen, …
Gezien het gietasfalt geen tot weinig poriën bevat en volledig voegloos wordt uitgevoerd kan water niet in de verharding indringen, er kan in de gietasfaltverharding dan ook geen vorstschade ontstaan.

Slijtvast en stofvrij : kleding – en textielindustrie, drukkerijen, dataverwerkingsbedrijven,
In het gietasfalt zit een hard gesteente waardoor de weerstand tegen slijtage hoog is, de bestanddelen van het minerale mengsel worden vastgehouden (aan elkaar verkleefd) door het bitumen waardoor er dus geen stof kan ontstaan.

Poriënvrij en reukloos : opslagruimtes graan, levensmiddelen, veevoeders, afdichting waterbekkens, …
Door zijn dichte structuur aan de oppervlakte is gietasfalt ook poriënvrij. Hierdoor kunnen bv. ongedierte, microben, bacteriën, … zich niet vastzetten in het vloeroppervlak. Dit is een belangrijke eigenschap voor ruimten waar met levensmiddelen wordt gewerkt. Gietasfalt is onoplosbaar in water, Dat wil dus zeggen dat water in contact met gietasfalt, zuiver blijft. Gietasfalt bevat ook geen schadelijke stoffen die bij omgevingstemperatuur de gezondheid van de mensen in gevaar kunnen brengen.

Effen oppervlak
Indien de gebruiker van een gietasfaltverharding om één of andere reden valt, zal hij/zij zich nooit pijn doen aan uitstekende kanten, voegen of simpelweg aan het ruwe oppervlak. Gietasfalt heeft een effen oppervlak maar, door o.a. het afzanden van het oppervlak, wordt het wel zodanig van structuur dat, zelfs bij regenweer, de gebruiker een stevige houvast heeft.

Geluiddempend : werkplaatsen en ateliers
Wanneer het geluid kan gedempt worden, verhoogt de levenskwaliteit. Gietasfalt heeft door zijn structuur en door zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de ondergrond, een geluiddempend effect waardoor de contactgeluiden verminderd zullen worden.

Thermisch comfort : dierenverblijven
Het is algemeen gekend dat asfaltverhardingen een soort van "warmte"gevoel geven. Zelfs dieren beseffen dat want wanneer we een dier laten kiezen tussen een vloer in asfalt en een betonvloer, zal het steeds op het asfalt gaan liggen. Gietasfalt is een warmte isolator.

Kleurenpalet
Gietasfaltverhardingen kunnen in verschillende kleuren uitgevoerd worden, het kleuren kan in de massa gebeuren ofwel kan er een gekleurde afwerkingslaag worden aangebracht op de gietasfaltverharding.

Weerstand tegen chemische effecten (zuurbestendig )
Om ons hier uitsluitend te beperken tot de courante invloeden op dit soort van toepassingen,
kunnen we stellen dat :
- zout,
- zeepsop,
- urine van huisdieren en/of hoevedieren,
- afval allerhande van fruit en groenten, caféterrassen,
geen invloed hebben op de verharding; mits gebruik van zuurbestendige mineralen kan een gietasfaltvloer zuurbestendig worden uitgevoerd en aldus worden toegepast in laboratoria, ververijen, galvaniseerbedrijven, foto- en filmindustrie, agrarische bedrijven (koeienstallen),…

Onderhoudsarm
Een gietasfaltverharding behoeft, gezien zijn voegloos karakter en poriënvrij oppervlak, zeer weinig onderhoud en nazorg, het reinigen kan met gewone onderhoudsprodukten en zowel manueel als machinaal.

3. Speciale toepassingen.
Geslepen gietasfaltvloeren
Een speciale toepassing bestaat uit het gebruik van gekleurde bedrijfsvloeren of het slijpen van uw gietasfalt bedrijfsvloer (gietasfalt terrazzo ). Geslepen gietasfalt terrazzo is het vakkundig schuren van de toplaag dat de samenstellende delen van de gietasfalt aan het menselijk zicht onthult en zodoende de pracht en praal van het product bloot legt. Door diverse samenstellingen en toevoegingen kunnen de meest uiteenlopende ontwerpen worden gemaakt voor zowel binnen – als buitentoepassingen. Denk aan de binnenbevloering van bijvoorbeeld showroom, kantoorgebouw of een horecagelegenheid alsook buitentoepassingen zoals een stadsplein, vijver afwerking of wandelgebied.

Zuurbestendige vloeren in gietasfalt
Mits een aangepaste samenstelling heeft gietasfalt een zeer goede weerstand tegen een hele reeks zuren. Vloeren in zuurbestendig gietasfalt worden in de industrie gebruikt bij bijvoorbeeld het recycleren van batterijen, in opslagruimtes van zuren, ...

Op basis van de gestelde eisen dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen een zuurbestendige vloer en een zuurbestendige bekuiping.

Een zuurbestendige vloer heeft als hoofdfunctie een vloerverharding te zijn dewelke tegen de daarop potentiel mogelijk gemorste zuren bestand is. Bij voldoende helling van de drager wordt het zuur afgevoerd naar de nodige opvanguitrusting.

Een zuurbestendige bekuiping gaat echter nog verder. Deze vloer is als volkomen vloeistofdicht te beschouwen waarbij zuren aan de randen ingekuipt worden zodat zij niet buiten de vloer kunnen treden, waarbij ter hoogte van voegen in de drager de nodige vloeistofdichte overbruggingen voorzien worden en waarbij de nodige vloeistofdichte aansluitingen aan de opvanguitrustingen voorzien worden.

Gietasfaltvloeren voor koelcellen
Een vloer in gietasfalt heeft zeer goede eigenschappen voor een gebruik in koelcellen.
- De vloer is dampdicht waardoor er geen vochtige lucht doorheen de vloer in de koelcel kan komen.
Dit voorkomt condensatie en vochtschade.
- De vloer is uiterst hygiënisch door zijn gebrek aan poriën en door zijn continuïteit.
Bovendien is hij zeer éénvoudig te reinigen.
- Gietasfalt in koelcellen is uiterst geschikt om bereden te worden met industriële voertuigen
zoals vorktrucks. De vloer wordt licht bezand waardoor deze anti-slip is.
- Door zijn slijtvastheid heeft de vloer een lange levensduur.
- Kort na het plaatsen van de gietasfaltvloer kan deze meteen in gebruik genomen worden.
Het buiten gebruik zijn van de koelcel wordt hierdoor tot een minimum beperkt.

Gietasfaltvloeren voor sportvloeren
Een sportvloer in gietasfalt voldoet aan alle voorwaarden van een sportvloer:
- beïnvloedt de balreflectie niet
- vervormingsbestendig
- goede doorbuigingsweerstand
- voegloos
- slijtvastheid
- makkelijk reinigbaar
- alle vloerafwerkingen mogelijk op gietasfaltvloer
- goede verhouding stapvastheid / glijden© 2020 OBAC-BGO
OBAC-BGO
Tony Dejonghe
Tanghoflaan 13
2550 Kontich
Tel. +32 475242914
obac-bgo@telenet.be
Close
Heb je een specifieke vraag? Stel ze hier.
E-mail
Naam
Uw vraag
Ik accepteer de privacy voorwaarden.