Toepassingen
Voetpad & Fietspad
1. Inleiding
Wij zijn er ons van bewust dat de bezoekers en bewoners van steden en gemeenten meer en meer voetgangers en fietsers zullen zijn. Deze verkeersdeelnemers zullen zich verheugen in comfortabele, monolitische voetpaden, fietspaden, winkel-wandelstraten en pleinen, maar daarnaast zullen zij ook oog hebben voor de esthetica, voor de schoonheid van de verschillende oplossingen.

Gietasfalt neemt een speciale plaats in tussen deze verhardingen door zijn laag gehalte aan holle ruimten en zijn hoog bitumengehalte. Dit geeft aan het gietasfalt zijn lange levensduur.

De verwerking gebeurt manueel en zonder verdichting. Hierdoor bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van alle denkbare vormen, het gemakkelijk verwerken rond obstakels, wegmeubilair en opgaande muren. Gietasfalt is dus een materiaal dat enorm geschikt is voor voet- en fietspaden door zijn duurzaamheid en zijn voordelen ten opzichte van gekende traditionele materialen.

Op basis van deze voordelen wordt in het buitenland gietasfalt op grote schaal toepast op voetpaden. Denken we maar aan steden zoals Parijs (9 milj. m²), Wenen, Basel, Lyon, Berlijn,… Het is onze bedoeling om eindelijk deze techniek ook toe te passen in ons land.

Gietasfalt kan, door zijn eigenschappen, door zijn mogelijkheden tot inkleuren en door zijn mogelijkheid tot combinaties met andere natuurlijke materialen, hier zeker een meerwaarde bieden.


2. Opbouw
Veel hangt af van het gebruik van het voet- en fietspad. Indien het alleen maar voorzien is voor voetgangers en fietsers – en de voertuigen het pad niet kunnen bereiken – kan de opbouw zeer eenvoudig zijn. Indien voertuigen ook gebruik kunnen maken van het voet- fietspad – al is het maar sporadisch – moet een opbouw worden voorzien zoals voor een wegverharding.

Opbouw voor uitsluitend voetgangers (fietsers).
- (mager) beton, schraal asfalt of gestabiliseerd zand (minimum 15 cm dik) ;
- scheidingslaag (niet voor schraal asfalt) ;
- gietasfalt (minimum 25 mm dik) ;

Opbouw voor sporadisch gebruik door personenwagens.
- (mager) beton, schraal asfalt of gestabiliseerd zand (minimum 15 cm dik) ;
- scheidingslaag (niet voor schraal asfalt) ;
- gietasfalt onderlaag (minimum 25 mm dik) ;
- gietasfalt toplaag (minimum 25 mm dik) ;

De voet- fietspadbekleding kan op een aantal verschillende manieren worden afgewerkt: afgezand, begrind, coating, harsen, geprint, ...


3. Onderhoud
Buiten de normale onderhoudswerkzaamheden (verwijderen van vuil, stof, afval, …) behoeft een gietasfaltbekleding geen speciale behandeling.

Het reinigen van een gietasfaltverharding kan met de gangbare middelen gebeuren : borstelen, schuren, spoelen, reinigen met detergenten, … waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van industriële hogedrukreinigers (die geen nadelige werking hebben op gietasfalt).

4. Eigenschappen.
De manuele uitvoering, laat toe aansluitingen te realiseren aan de obstakels welke bij andere materialen niet mogelijk zijn. Inderdaad, het eenvoudige uitgieten, zonder verdichting, van het gietasfalt laat toe :
- oppervlakten te verharden met de meest onregelmatige vormen ;
- rekening te houden met het bestaande straatmeubilair ;
- rekening te houden met de bereikbaarheid door te werken in verschillende zones ;
- de omwonenden zo weinig mogelijk te hinderen (stof, geluid,…) ;

De bouwheer dient wel bij het concept rekening te houden met het thermoplastisch karakter van gietasfalt.

De verharding wordt naadloos aangebracht waardoor geen onkruid in die voegen kan groeien. Daarenboven laat gietasfalt zich zeer makkelijk herstellen. Denk maar aan sleuven voor nutsleidingen die moeten worden hersteld.

Gietasfalt is volledig en volwaardig recycleerbaar.
Gietasfalt is onoplosbaar in water. Dat wil dus zeggen dat water in contact met gietasfalt, zuiver blijft. Gietasfalt bevat ook geen schadelijke stoffen die bij omgevingstemperatuur de gezondheid van de mensen in gevaar kunnen brengen.
De bestanddelen van het minerale mengsel worden vastgehouden (aan elkaar verkleefd) door het bitumen waardoor er dus geen stof kan ontstaan.
Gietasfalt is dus een zeer milieuvriendelijk materiaal.

Gietasfaltverhardingen kunnen in verschillende kleuren uitgevoerd worden.


5. Besluit
De keuze van een verharding wordt zeer dikwijls bepaald door een aantal factoren waaronder:
- mogelijkheden van uitvoering;
- duurzamheid;
- esthetica;
- onderhoud;
- prijs.

Gietasfalt voldoet ruimschoots aan de criteria die hiervoor worden opgesteld.


© 2020 OBAC-BGO
OBAC-BGO
Tony Dejonghe
Tanghoflaan 13
2550 Kontich
Tel. +32 475242914
obac-bgo@telenet.be
Close
Heb je een specifieke vraag? Stel ze hier.
E-mail
Naam
Uw vraag
Ik accepteer de privacy voorwaarden.