Toepassingen
Wegdekherstelling
1. Inleiding
In België wordt momenteel meer aandacht gegeven aan het herstellen van bestaande wegen dan aan het aanleggen van nieuwe wegen.
Het is duidelijk dat ook in de toekomst de nadruk wordt gelegd op het instandhouden van het relatief modern wegennet dat de overheid miljarden euro heeft gekost.
En schade aan de wegen moet ogenblikkelijk worden hersteld om verdere schade te voorkomen en om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.
Terzelfdertijd is het noodzakelijk dat deze herstellingen vlug en effectief worden uitgevoerd zonder lange voorbereidingswerkzaamheden en groot materieel.

2. Beschrijving
Vanaf de invoering van "wegenonderhoud met reparatiegietasfalt" in de jaren '80 tot op vandaag werden de intrinsieke kwaliteiten van deze onderhoudstechniek reeds uitvoerig aangetoond.
In veel gevallen heeft deze techniek de bestaande onderhoudsmethoden met o.a. koud asfalt, volledig verdrongen.
Zeker kan worden gesteld dat uit ervaring gebleken is dat de levensduur van de herstellingen met deze techniek veel groter is dan die van andere, klassieke herstellingswijzen.
Het is daardoor niet verwonderlijk dat gietasfalt niet alleen een plaats heeft verworven in de programma's voor wegenonderhoud, maar dat het dikwijls als standaard methode wordt gezien voor kleine onderhoudsherstellingen.


3. Uitvoeringsmethode
De herstellingsmethode steunt op het gebruik van "reparatiegietasfalt". Dit is een speciale gietasfaltsamenstelling met toevoeging van steenslag.
Gietasfalt is een bitumineus mengsel met een hoge kwaliteit, zonder holle ruimte, aan te brengen zonder verdichting en dus geschikt voor veel toepassingen. Reparatiegietasfalt bestaat uit een mastiek (bitumen - eventueel met polymeren - zand en vulstof) waaraan, indien nodig, vooromhuld steenslag kan worden toegevoegd. Dit kan gebeuren:
- ofwel in het asfalt om een grotere dikte te kunnen verwezenlijken;
- ofwel als oppervlaktebehandeling om de stroefheid te verbeteren.

De methode is gebaseerd op de thermoplastische eigenschappen van gietasfalt: het mengsel kan gemakkelijk worden hersmolten juist voor toepassing zonder dat het zijn eigenschappen verliest.
Het gietasfalt wordt aangeleverd in de vorm van broden of granulaten. De broden en granulaten worden ter plaatse verwarmd en gemengd in een kleine daarvoor geschikte menger.

Eens de juiste temperatuur is bereikt wordt het mengsel manueel op de juiste dikte aangebracht. De dikte kan variëren van enkele millimeters tot enkele centimeters. Indien de dikte meer is dan 30 mm is het aan te raden vooromhuld grof (10/14) steenslag in het warme mengsel te drukken om een steenskelet te verkrijgen waardoor de nodige stabiliteit wordt bereikt.
Als algemene regel wordt aangenomen dat voor dikten >50 mm in meerdere lagen gewerkt wordt.

Per definitie wordt het oppervlak altijd afgestrooid met vooromhulde steenslag (2/4) teneinde de noodzakelijke stroefheid te bekomen. Om meerdere redenen is het best de herstelde zone te beëindigen met een dunne laag gietasfaltmastiek als overlap tussen de herstelde zone en de aanliggende verharding. Hierdoor wordt de voeg tussen herstelde zone en bestaande verharding waterdicht en kan er geen water indringen in de bestaande structuur.

Voor grote herstellingen kan worden gekozen voor een aanvoer van gietasfalt in vrac. Deze gietasfalt wordt geproduceerd in een daarvoor geschikte asfaltcentrale en vervoerd naar de werf in speciale verwarmde mixers. De verwerking gebeurt op dezelfde manier als bij de kleine herstellingen.

4. Mogelijke herstellingen
De meeste schadebeelden kunnen worden hersteld met reparatiegietasfalt:
- kippenesten
- scheuren
- plaatselijke vervormingen
- rafeling
- open naden en voegen
- betonplaten
- spoorvorming
- omgeving van putdeksels
- kabelsleuven
- overlaging gladde oppervlakten
- schade aan uizetvoegen
- uitvlakken waterafvoer

Belangrijk is te vermelden dat er vooraf geen uitbraak of freeswerk noodzakelijk is. Alleen moeten de losliggende delen worden verwijderd. Er moet wel zorg voor worden gedragen dat het te herstellen oppervlak droog en proper is.
5. Voordelen
De herstelmethode is gebaseerd op volgende voordelen, allemaal inherent aan het product gietasfalt:
- geen holle ruimten
- heeft geen verdichting nodig
- werktemperatuur: dit wil zeggen dat de luchttemperatuur geen rol speelt, gietasfalt kan
ook aangebracht worden bij lage luchttemperaturen. De verwarming op de menger garandeert
de juiste gebruikstemperatuur.
- multifunctioneel: alle herstellingen kunnen worden uitgevoerd met hetzelfde gietasfaltmengsel
- eenvoudig:bijna alle herstellingen kunnen worden uitgevoerd met hetzelfde materieel en mensen
- autonomie: dringende herstellingen kunnen eender wanneer worden uitgevoerd
- snel: na afkoeling kan de weg terug in gebruik worden genomen
- effectief: elke herstelling kan goed worden uitgevoerd, zelfs zonder gekwalificeerd
personeel (op voorwaarde dat de twee basiscondities zijn vervuld: droog en proper)
- levensduur: onder normale omstandigheden mogen we stellen dat een reparatie met gietasfalt
een zeer lange (oneindige) levensduur heeft kosten:
- kosten: dank zij de kleine schaalgrootte van de gebruikte middelen en de lange levensduur
is gietasfalt een zeer aantrekkelijke economische herstellingswijze

6. Besluit
De ervaring leert ons nog elke dag dat het volkomen mogelijk is om effectieve lokale wegdekherstellingen uit te voeren met relatief beperkte middelen qua personeel als qua materieel.
De herstellingen kunnen op elk moment van de dag, op elk moment van het jaar worden uitgevoerd dank zij de autonomie van het gebruikte materieel.
Op voorwaarde dat de werkplek droog en proper is wordt een reparatie met gietasfalt beschouwd als quasi definitief.
Dit betekent dat een licht verhoogde kost voor de herstelling ruimschoots terug verdiend wordt door zijn lange levensduur en door de korte verkeersonderbreking waardoor fileproblemen tot een minimum worden beperkt.

Door deze methode preventief toe te passen kan ons wegennet op een effectieve, gezonde en economische manier worden beheerd.
© 2020 OBAC-BGO
OBAC-BGO
Tony Dejonghe
Tanghoflaan 13
2550 Kontich
Tel. +32 475242914
obac-bgo@telenet.be
Close
Heb je een specifieke vraag? Stel ze hier.
E-mail
Naam
Uw vraag
Ik accepteer de privacy voorwaarden.